Ултразвуково изследване по време на бременност

Не е уточнено колко точно прегледа с ехограф трябва да се направят по време на бременността. Това зависи от състоянието на бременната, от това как протича бременността, от разположението на плода, от гинеколога и т. н. Не е нужно всеки месец, когато се ходи на консултация, да се прави ултразвуков преглед, но някои лекари го предпочитат като по-надежден начин. По принцип, от здравната каса поемат само два ехографски прегледа по време на бременността, а всички останали са по желание на жената и трябва да се заплащат.

1. Първи триместър на бременността

Прави се ехографски преглед за:

 • установяване на бременността и нормалното й разположение, за да може да се изключи извънматочна бременност;
 • установяване на сърдечна дейност на плода;
 • определяне броя на ембрионите, тъй като е възможно бременността да е многоплодна;
 • определяне на срока на бременността, т. е. в коя гестационна седмица е плодът;
 • извършване на ранен скрининг за откриване на аномалии – прави се между 10 и 16 г.с.

Лекарят ще прецени най-добре кога да ви прегледа с ултразвук, като вземе предвид датата на последната ви менструация. Плодният сак се вижда в 5 г. с., една седмица след това се установява енбрионът, а сърдечната му дейност след още една седмица, някъде към 6-7 г. с. След 10 г.с. до към края на първия триместър е добре да се направи измерване на нухалната гънка и да се установи наличието на назална кост. Важна роля на първото ултразвуково изследване на бременната е да определи срокът на бременността. Доста често жените не помнят датата на последната си менструация или имат нередовен цикъл. Посредством ехографския преглед се измерва големината на плода и се определя вероятната дата за раждане, която е много важна за всички последващи прегледи.

2. Втори триместър на бременността

Прегледа има за цел да:

 • установи нормалното протичане на бременността;
 • откриване на вродени аномалии, ако има, прави се между 18 – 23 г. с. Тогава плодът е достатъчно развит, за да има основните органи и може да се провери за различни нарушения по тях. Добре е при това изследване да се използва 3-D или 4-D ехограф;
 • установява се разположението на плацентата;
 • установява се развитието и нарастването на плода;
 • ако е необходимо се прави измерване на шийката на матката, най-често при съмнение за цервикална недостатъчност.

Ако се налага се правят и допълнителни гинекологични прегледи. За съжаление не всички аномалии на плода могат да се открият с помощта на ехографски преглед. Ако се установи рискова бременност се препоръча да се направи и амниоцентеза за хромозомен анализ.

3. Трети триместър на бременността:

Тук прегледът с ехограф е необходим, за да:

 • се оцени развитието и състоянието на плода;
 • определя се теглото и разположението му;
 • ако има изоставане в развитието се назначават допълнителни изследвания;
 • определя се разположението на плацентата, което е много важно за раждането;
 • следи се дали плодът се чувства добре и дали няма данни, че страда.

4. Други изследвания:

Изследването с ехограф се се използва и при уточняване на други патологични състояния на бременността като:

 • кървене от гениталите;
 • аномалии във феталните движения и общото състояние на плода;
 • диагноза при различни маточни и тазови патологии, като миоми и кисти;
 • асистиране при инвазивни манипулации като амниоцентеза, хориална биопсия, хордоцентеза.

Забележки към ултразвуковото изследване:

 1. Ултразвуковият преглед не ви дава 100% гаранция, че бебето няма проблеми, тъй като не всички вродени аномалии могат да се установят чрез него. Успеваемостта му е между 40 и 80%. Понякога прегледът с ултразук се прави много рано, а някои аномалии не могат да се установят тогава;
 2. Ако бебето не е разположено добре, то прегледът няма да даде на лекаря достатъчно данни, за да види и анализира състоянието на отделните органи. Затова може да се наложи нов преглед, тъй като бебето се мести постоянно, особено в първите месеци от бременността;
 3. При недостатъчно количество околоплодна течност или при по-пълни жени, образът не винаги е ясен и това затруднява прегледа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.