Спонтанен аборт

Спонтанният аборт е често срещано явление. Според статистиката, 15-20% от случаите на бременност завършват със спонтанен аборт. Научните изследвания сочат, че процентът на спонтанните аборти е много по-голям! Болшинството от тях протичат през първите три-четири дни от бременността.

Много от жените дори и не подозират, че са били бременни, тъй като появата на следваща менструация настъпва с незначително закъснение. Разбира се, медицинската статистика няма как да обхване тези случаи. След проведен анализ на регистрирани случаи на спонтанен аборт е установено, че 80% от тях се проявяват през първите 12 седмици от бременността. Това са т. нар. ранни аборти.

Причините за възникване на спонтанен аборт са многобройни. По-голям процент от ранните аборти са в следствие на генетични аномалии. Най-често това са количествени и качествени нарушения на хромозомите в клетките на ембриона. В резултат на нарушената генетична програма, развитието на зародиша се нарушава. Той става нежизнеспособен, умира и се отстранява от матката. Голям процент от тези хромозомни аномалии се явяват случайни грешки в хода на вътреутробното развитие на плода. Много малка част плода наследява от родителите, които в същото време могат да изглеждат напълно здрави. В тези случаи, спонтанният аборт е резултат на естествения подбор, който „работи” против увредения плод.

Спонтанният аборт може да бъде причинен от различни инфекции, хронични заболявания, нарушения в имунната система. Важна е и ролята на гинекологичните проблеми (малформации на матката), липса на шийка на матката, хормонални разстройства.

На практика, спонтанен аборт не може да се предизвика от вдигане на умерени тежести. Плодът е достатъчно добре защитен и ако майката е здрава, а генетичната програма на плода е нормална, то причината би следвало да е доста по-сериозна, за да предизвика такъв нежелан обрат. Въпреки това, ако всички тези фактори присъстват в посочените по-горе причини, вероятността да настъпи спонтанен аборт е налице.

Причините за възникване на спонтанния аборт, почти винаги са едни и същи. За да се определи причината за спонтанния аборт, към всеки отделен случай се пристъпва индивидуално, като се назначава комплексно проучване: генетично, вирусологично, гинекологично, биохимично и т. н.

Жени, преживели спонтанен аборт, се нуждаят от квалифицирана помощ на терапевт, който може да даде професионален съвет с цел елиминиране на негативните психологически последици.

Признаците на спонтанен аборт са разнообразни. Той може да бъде придружен с кървене от гениталния тракт, болки в корема или долната част на гърба. Въпреки това, тези симптоми могат да се дължат и на други причини. Яснота по въпроса може да внесе само специалист.

За да се установят причините за спонтанен аборт, често се прибягва към изследване на шийката на матката или ултразвуково изследване. Ако след медицински преглед се потвърди наличието на заплаха от спонтанен аборт, се правят постъпки за запазване на бременността (постелен режим, медикаменти, акупунктура, психотерапия и др.). Навременното и адекватно проведено лечение в много случаи успява да предотврати спонтанния аборт.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.