Рак на гърдата – стадии на болестта

През какви стадии преминава ракът на гърдата?

Ранен (нулев) стадии – стадий в който ракът е локализиран в млечната жлеза(карцином „ин ситу”).

Стадий 1. Тумор с размер по-малък от 2 см. в диаметър, който не се разпространява в околните лимфни възли.

Стадий 2 А. Тумор с размер по-малък от 2 см. в диаметър, засегнал лимфен възел. Тумор от 2 до 5 см. без нанасяне на поражение на лимфни възли. Поразени лимфни възли, без наличие на рак в млечната жлеза.

Стадий 2 В. Тумор с размер по – голям от 5 см. , без нанесени поражения на аксиларни лимфни възли, или туморни образувания с размери от 2 до 5 см. с поражение на лимфните възли.

Стадий 3 А. Нарича се локално напреднал рак. Туморът може да бъде с всякакъв размер, с въвличане на аксиларни лимфни възли, които са вплетени заедно или с околните тъкани.

Стадий 3 В. Тумор с различна големина, с разпространение по кожата, стената на гръдния кош или във вътрешните гръдни лимфни възли (разположен от вътрешната страна на гръдния кош, под гърдата).

Стадий 3 С. Тумор с различна големина, с широко разпространение, по-голямо от разпространението посочено в стадий 3 В.

Разпространение на рака означава поява на отдалечени метастази в лимфните възли и в други органи.

Стадий 4. Тумор с различна големина, с множество метастази, разпространени в кости, бял дроб или по-отдалечени лимфни възли.

Как се диагностицира ракът на гърдата?

По време на консултацията, лекарят ще събере информация, касаеща историята на заболяването, ще попита за генетична предразположеност към онкологични заболявания, ще прегледа гърдите и лимфните възли, възможно е да назначи и методите за контрол и изследване:

  • Мамография;
  • Ултразвуково изследване на млечната жлеза

Въз основа на проведеното самостоятелно обследване и след последвал преглед от специалист, може да се назначи биопсия (вземане на материал от млечната жлеза). Полученият материал се изпраща в лаборатория за изследване и анализ за наличие на необичайни(туморни) клетки. В случай, че се открие наличието на такива, следва да се установи техния произход: от млечните канали или лобули на гърдата, както и наличието на инвазия в околните тъкани.

Лабораторното изследване позволява да се открият рецепторите, свързани с половите хормони(естроген и прогестерон) и да се прецени тяхното въздействие върху развитието на тумора. Ако тестът е положителен, (т.е. развитието на тумора зависи от половите хормони), тогава може да се пристъпи към назначаване на хормонална терапия. Диагностиката и лечението на рака на гърдата обичайно се извършва от екип от специалисти.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.