HPV (Човешки папилома вирус) – тест и диагностика

Човешкият папилома вирус (HPV) се счита за един от най-широко разпространените човешки вируси сред сексуално активното население на планетата. Болшинството HPV инфекции са преходни, много често преминават без почти никакви симптоми и не водят до поява на медицински проблеми (т. нар. клинично незначими инфекции); приблизително 70 % от съвременните HPV инфекции отминават за срок от около 1 година, а цели 90 % от тях са напълно лечими в рамките на 2 години.

Тестът на Дигене (Digene) към момента се счита от специалистите за единственият валидиран тест, чрез който може да се извърши предварителна HPV диагностика и който дава възможност за разграничаване на клинично значими инфекции от високорискови HPV типове.

Тестът на Дигене (Digene) представлява и единственият до момента тест за профилактика, който е получил официалното одобрение на Американската Агенция по Храните и Лекарствата (FDA) и може да се похвали с валиден европейски СЕ сертификат, издаден от ЕМЕА (Европейска агенция по лекарствата). Всички тези позитиви позволяват тестът на Дигене (Digene) да бъде прилаган успешно във всички държави в Европа като се гарантира 100% съпоставимост на резултатите от него.

Друга несравномо предимство на този HPV тест е, че когато бъде комбиниран с цитонамазка (PAP) гарантира 100% достоверност на получените резултати. HPV анализът дава възможност за мониторинг единствено на значими инфекции, но не и на инфекции и коинфекции.  Тестът на Дигене (Digene) най-общо се отличава с изключително висока клинична чувствителност, като чрез него се насочва вниманието на лекарите най-вече върху рисковите пациенти.

У нас тестът на Digene за засичане на човешки папилома вирус (HPV) е достъпен от средата на 2007 година, като понастоящем е разпространен на практика в цяла България.

3 Replies to “HPV (Човешки папилома вирус) – тест и диагностика”

  1. Станка Пешева

    За съжаление изследванията за човешки папиломен вирус на много частни лаборатории не са коректни. На във Вирусологията (срещу затвора)са добри. За съжаление доста дълго време нямаха тестове, но вече работят.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.