Доплерово изследване/ Фетален доплер

Доплеровото изследване представлява гинекологично изследване, което се прави по време на бременност и не е задължително, но се препоръчва в случаи на високорискова бременност, неправилно разположение на плацентата като прееклампсия, интраутеринна рестрикция на растежа на плода, плацентарна недостатъчност, при предполагаем риск от хромозомни болести и за диагностициране на различни малформации на плода.

Доплеровото изследване се извършва с помощта на ехограф, който проследява кръвотока във всички съдове снабдяващи матката с кръв и хранителни вещества, в кръвоносните съдове на плода, в кръвоносните съдове от плацентата към плода. Информацията, която лекарите получават, е под формата на звук, различно оцветяване на кръвта в зависимост от посоката, в която тя се движи и двуизмерна графика, която позволява да се изчислят няколко показателя, които са важни за диагнозата.

За това изследване не е важно колко D-та е ехографът (2D, 3D или 4D), а по-скоро да има възможност за извършване на самото доплерово изследване. Най-често е достатъчно ултразвуковото изследване да се направи в 2D режим и това дава достатъчна информация за развитието на плода и бременността.

Добре е доплеровото изследване да се направи в началото на бременността, през първия или втория триместър, за да се установи навреме, ако има някакви аномалии и да може да се реагира в зависимост от проблема.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.